V letošním roce se chceme zaměřit na nákup specializovaných přístrojů pro neslyšící, které mohou zejména malým dětem pomoci k téměř plnohodnotnému životu. A o to právě jde…o změnu stavu věci… Přestože pomůžeme jen jednotlivcům, protože přístroje jsou velmi drahé, změníme tím jejich život k lepšímu a to je, dle sloganu Master Card, k nezaplacení…