Od 1.3.2017 naplno rozjíždíme projekt s názvem Údolí sportu, jehož cílem je propagace a rozvoj sportovních aktivit v obci Vír a blízkém okolí. Nenechte se zmýlit úvodní větou, která může působit jako prezentace drobného záměru s regionálním významem, protože opak je pravdou. Vír je svým postavením, historií a okolní přírodou naprosto jedinečnou lokalitou, jejíž význam je stále velmi nedoceněný. Hluboké údolí řeky Svratky nabízí terén pro nesčetné množství sportovních a volnočasových aktivit, které v takové koncentraci nenajdete nikde jinde v České republice. Lezení, divoká voda, MTB, in line, via ferraty, tenis, sportovní rybaření, běh, pěší turistika…to je jen stručný a neúplný přehled aktivit, které ve Víru můžete provozovat.

Od uzavření Vírské přehrady pro veřejnost a vyhlášení prvního ochranného pásma v jejím okolí bohužel obec postupně ztrácí na svém významu a v regionu, podobně jako v jiných, chybí prostředky na nezbytně nutné investice. Co ostatní vnímají jako problém, my považujeme za velkou příležitost, proto jsme připravili nemalou finanční částku, kterou chceme použít právě na podporu turistického ruchu se zaměřením na sport a aktivní trávení volného času. Hodláme investovat do rekonstrukce stávajících a vytváření nových sportovišť. Připravujeme obsáhlý web, na kterém najdete přehledně a uceleně všechny příležitosti pro sportovní vyžití ve Víru a blízkém okolí. Zkrátka chceme Víru vrátit jeho lesk a vyladit jej pro stávající i pro nové návštěvníky. Vír si to totiž opravdu zaslouží.

Pokud vás zajímají bližší informace o projektu Údolí sportu, případně byste měli zájem se na projektu přímo podílet, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese info@udolisportu.cz nebo na telefonním čísle 777 704 464.

Předpokládaná investice : 2.000.000 – 5.000.000,- CZK
Časový horizont : 5 a více let
Lokace : Vír – Českomoravská vrchovina